• Tooteuuendused

Envoice toob raamatupidamise 21. sajandisse

Avaldame Geenius.ee lehel ilmunud loo.

Sel nädalal on Geeniuse nädala idufirmaks Envoice, kelle loodud paberivaba raamatupidamise platvorm võimaldab andmesisestuse automatiseerida. Geeniuse küsimustele vastas ettevõtte operatiivjuht (COO) Ivar Veskioja.

Mis on teie suur idee?

Envoice on platvorm targaks reaalajas raamatupidamiseks. Raamatupidamine on üks neist valdkondadest, kus on võimalik tehisintellekti abil lasta korduvad ülesanded sooritada tarkvaral. Usume, et digiteerimis- ja arvemenetlustarkvara Envoice vabastab inimesed andmesisestusest ja korduvate kulude käsitsi konteerimisest.

Raamatupidaja töö koosneb suures osas andmesisestusest ja seejärel nende andmete töötlemisest. Andmesisestuse pool ei vaja seoses automaatse digiteerimise ja masinloetavate arvete kasutuselevõtuga enam nii palju inimese tähelepanu. Andmesisestusega tegelenud inimesed saavad selle asemel kasutada oma potentsiaali millegi muu tegemiseks. Arvestades Eestis tekkinud tööjõupuudust, on tore mõelda, et Envoice’i abil saame efektiivsema töökorralduse juurutamisega leida tuhanded puuduvad töökäed.

Siinkohal tuleb märkida, et me ei ole raamatupidamistarkvara. Arvestades kümneid tuhandeid maailmas eksisteerivaid raamatupidamistarkvarasid, ei olnud meil mõistlik ühte juurde ehitada. Avame Envoice’i võimalused raamatupidamistarkvarade klientidele omavahelise API liidese kaudu.

Kuidas on teie teenus parem traditsioonilisest raamatupidamismudelist?

Traditsiooniline raamatupidamine on tegelikult igas riigis ja igas ettevõttes erinev, sõltudes nii seadustest, juhtkonna arusaamadest, raamatupidamistarkvarast kui ka tegelikku tööd tegeva raamatupidaja harjumustest. Oleme Eestis kokku puutunud ettevõtetega, kus iga müügi- ja ostuarve prinditakse kausta panemiseks. Müügiarveid tehakse Excelis, sealhulgas ilma arvenumbrit vahetamata. Sellise firma raamatupidaja päev koosnebki suures osas arvete printimisest, printeri juurde kõndimisest ja paberite kausta köitmisest.

Skaala teises otsas on suured paberivabad korporatsioonid, kus digiteerimistarkvara kasutuselevõtu järel ei ole enam andmesisestajaid. Neis ettevõtetes otsitakse kõrget efektiivsust madala kulu juures.

Kui traditsiooniliseks lugeda seda, et raamatupidaja prindib ostu- ja müügiarved välja, et seejärel pliiatsiga märkida ära kattuvused pangaväljavõttes, siis meil on täielikult paberivaba raamatupidamist võimaldav platvorm, kus raamatupidaja, juhatuse liige ja kogu ülejäänud tiim saab reaalajas kulude haldamise ja müügiga tegeleda. Reaalajas tegutsemine annab ettevõttele võimaluse näha eelarveridade seisu iga kulu ja tulu tekkel.

Kui suurte ettevõtete jaoks Envoice loodud on?

Envoice on üles ehitatud modulaarselt – igas suuruses ettevõte saab meie tarkvara kasutada vastavalt enda vajadustele, võimalustele ja oskustele.

Suured ettevõtted ja kohalikud omavalitsused kasutavad näiteks kõiki mooduleid: digiteerivad kõik kuludokumendid meie abiga, võtavad vastu ja saadavad e-arveid, kasutavad kinnitusringi ostuarvete ja kuluaruannete menetlemiseks, koostavad kulu- ja lähetusaruandeid, jälgivad eelarve täituvust ja peavad digitaalset originaaldokumentide arhiivi vastavalt raamatupidamisseadusele.

Väikesed ettevõtted võivad näiteks kasutada ainult müügimoodulit oma müügiarvete tegemiseks ja nende e-arvetena väljasaatmiseks. E-arveldaja kliendid saavad meie abiga oma mõned igakuised ostuarved digiteeritud, ilma et nad isegi meie tarkvara seadistama peaksid.

Muutsime oma tarkvara modulaarseks selle aasta augustis. Kui varem oli Envoice enterprise-tüüpi võimekas, kuid keerukas tarkvara, siis nüüd oleme iseteenindusega modulaarne SaaS.

Mis on mõni teie ettevõtte viimase aja saavutus?

Meie viimase aasta suurim saavutus ei ole üldse seotud digiteerimisega, mis on globaalselt Envoice’i põhitoode. Meid tuntakse endiselt peaasjalikult Eesti e-arvete turu avajana. Koostöös EVEA ja Eesti Maksumaksjate Liiduga hoidsime detsembris Riigikogu majanduskomisjonis ära e-arve operaatorite kartelli tugevnemise. Raamatupidamise seadusega plaaniti panna erasektorile kohustus saata avalikule sektorile ainult e-arveid alates 1. jaanuarist 2017. Oleme e-arvetele ülemineku poolt, kuid meile ei olnud toona vastuvõetav olukord, kus turul tegutsenud kaks-kolm e-arveid edastavat operaatorit ei soovinud meie ja teiste Eesti tarkvaradega e-arvete vahetamiseks rändluslepinguid sõlmida.

Äriliselt on lihtne sellist turublokeeringut mõista, sest kuni on piiratud hulk e-arve teenusepakkujaid, saab piiratud ressursi ehk e-arvete saatmise eest küsida kõrgemat hinda. Ilma e-arvete vaba rändluseta ei olnud meie kliendil, näiteks Kuressaare Linnavalitsusel, võimalik saata e-arvet naabervallale, kes oli ühe sellise e-arve operaatori klient. See oli võrreldav olukorraga, kus näiteks Telia mobiiliga ei saa helistada Tele2 võrku ega SEB pangast teha ülekannet LHV panka.

Märkimata ei saa jätta ka pikantset asjaolu, et suurimad e-arve operaatorid pakuvad ise ka Envoice’i sarnast vanamoelisemat tarkvara, üks neist on kahjuks riigiettevõte. Operaatorite selge huvi oli e-arvete turule uusi tegijaid mitte lasta. Lihtsaim viis selleks oli oma klientidele teistest tarkvaradest e-arvete saatmise takistamine vabast rändlusest keeldumise näol. Õnneks pakkus Registrite ja Infosüsteemide Keskus välja kuldse kesktee: nad ehitasid e-arveldaja juurde riikliku e-arve operaatorteenuse kõigi tarkvarade jaoks ja vanad operaatorid jäid mängust välja. Pärast seda võidetud lahingut on meil raske selgitada, et Envoice’i äriplaan ei ole Eesti e-arvetega seotud ning nende tasuta saatmine on vaid väike osa meie tarkvara võimekusest.

Lugejatele saan mainida huvitavat fakti, et e-arvete riigisisese rändluse avamise järel on ühe e-arve saatmise hind liikumas sinna, kuhu ma ennustasin seda liikuvat märtsis Pärnu Finantskonverentsil esinedes – see tähendab nulli. See on ka õige: e-arve ega e-kirja saatmine ei saa olla edumeelses e-riigis tasuline.

Kes on tegijad ja mis on nende taust?

Envoice’i juhtkonda kuuluvad CEO Jaanus Põder, COO Ivar Veskioja, CTO Oliver Hansen, tootejuht Mario Liimann ja digiteerimise ärisuuna juht Monika Toomemäe. Jaanus on serial entrepreneur, kes infotehnoloogia valdkonnas on varem osalenud ID-kaardi ja e-arvekeskuse turuletoomisel ning on üles ehitanud keskkonna laevapiletid.ee. Ivar on olnud kuues riigis tegutseva äriteenuste ettevõtte 1Office asutaja ja rahvusvahelistumise eestvedaja. Mario on üles ehitanud TV3 Play ja olnud AdCashi tootejuht. Monika juhtis Itellas ja hiljem Opus Capitas sajapealist digiteerimisosakonda, kus peamiselt digiteeriti Soome turult kokku korjatud paber- ja PDF-ostuarveid.

Kes on investorid ja kui palju nad firmasse juba raha on pannud?

Ettevõtet on siiani rahastanud osanikud ise ja investoreid veel kaasatud pole. Kaalume investorite kaasamist globaalsete laienemisplaanide kiiremaks realiseerimiseks. Alates Latitude59 konverentsil osalemisest on meile küll raha pakutud, kuid oleme eelistanud oma sisemiste arendustega teatud maale jõuda, enne kui kiirendame protsesse finantsvõimendusega. Osanikud on tarkvarasse investeerinud umbes 700 000 eurot.

Millega te raha hakkate teenima?

Envoice on üles ehitatud suurte dokumendimahtude töötlemiseks. Raha teenime juba praegu meie tarkvara kasutavate riigiasutuste ja ettevõtete kuludokumentide pealt, mahupõhiselt. Osa neist kuludokumentidest vajab meiepoolset inimkontrolliga täisdigiteerimist raamatupidamisandmete 99,5%-se täpsuse tagamiseks, osasid kontrollivad kasutajad ehk raamatupidajad ise meie tarkvaralise automaatdigiteerimise järel. Väike hulk kulusid saabub kasutajatele ka e-arvetena, mis digiteerimist ei vaja. Saame ka pisikest kuutasu iga aktiivse konto eest, kasutajate arvu pealt me raha ei küsi klientidelt. Meie müügimoodulit kasutavad tiimid maksavad ka iga loodud müügiarve pealt mahupõhiselt. Raamatupidamistarkvaras loodud müügiarve e-arvena edastamine on tasuta, see oli ka üks meie lubadusi e-arve operaatorite kartelliga võitlemisel eelmisel sügisel.

Miks olete just teie see üks kümnest idufirmast, kes ei lähe pankrotti?

Meil on tänaste kulude juures osanike toel ilma tähtajata runway idufirmade keeles. Me ei sõltu investorite heast tahtest ning meil on pidevalt kasvav maksvate klientide arv. Ei saa ka märkimata jätta, et meie osanikud ja juhtivtöötajad on kogenud inimesed, kellel on selge arusaam sellest, “kuhu kaob raha ja kust tuleb tolm”.

Mida teil praegu kõige rohkem vaja on?

Meil on kõige rohkem vaja välisturgudel liidestusi populaarsete raamatupidamistarkvaradega ning tugevat edasimüüjate võrgustikku nendesamade tarkvarade ja suurte B2B ettevõtete näol.

Mida te järgmise 12 kuu jooksul saavutate?

Viime oma tarkvara kasutajateni sobivates Euroopa riikidesse. Avame neis riikides oma kasutajatele rohkelt liideseid levinud raamatupidamistarkvaradega ja loome edasimüüjate võrgustiku. Meie platvormi läbib järgmisel aastal miljon dokumenti ilma ühtegi puud paberiks peenestamata.