DIGITEERIMINE

Ostuarvete ja kviitungite automaatne digiteerimine

Digiteeritud kuludokumentide andmed

otse raamatupidamistarkvarasse

Proovi tasuta
Andmed otse raamatupidamistarkvarasse

kiirelt ja paberivabalt

 • null
  Ööpäevaringne automaatne digiteerimine
 • null
  Mahupõhine hind dokumentide arvu alusel
 • null
  Liidestused Eesti raamatupidamistarkvaradega
 • null
  Äriklassi täpsusega digiteerimine nõudlikule kliendile
 • null
  Arveridade digiteerimine Enterprise klientidele
 • null
  Kõik kuludokumendid salvestuvad pilvearhiivi
Proovi tasuta

Digiteeri oma kuludokumendid kolmel lihtsal moel


E-mail

Edasta oma kuludokumendid e-mailiga

Mobiilirakendus

Pildista kviitungid meie mobiilirakendusega

Veebirakendus

Lae üles kuludokumendid oma arvutist

Maksab Sinu tegelik kasutusmaht

Dokumenditasu

Iga töödeldud dokumendi pealt

Digiteerimistasu

Äriklassi digiteerimise lisatasu

Ettevõtte kuutasu

Minimaalne kuutasu ettevõttele

Arvuta oma kuutasu ja vaata kõiki võimalusi

Hinnakalkulaator

Digiteerimisteenuse küsimused-vastused

Lite digiteerimine on täisautomaatne andmetuvastus, mille puhul Envoice tuvastab dokumendilt ca 70-95% andmetest ja kasutaja saab iseseisvalt tarkvaralise digiteerimise tulemust kontrollima ja vajadusel täiendada.

Standard digiteerimise puhul kontrollib ja vajadusel täiendab tarkvara tööd meie töötaja ja garanteerime seeläbi andmetuvastuse täpsuse 99,5%.

Enterprise digiteerimine sisaldab võimalust digiteerida ka andmeridu.

Vaata digiteerimispakettide võrdlustabelit siit.

Automaatne ööpäevringselt toimiv Lite digiteerimine on kiire ja kuludokumendilt andmete lugemiseks ei kulu rohkem kui minut.

Standard ja Enterprise digiteerimise kiirus sõltub samaaegselt edastatud kuludokumentide mahust, kuid ei võta tööpäevadel ajavahemikus 8.30-17.30 rohkem aega kui 5 tundi alates dokumendi edastamisest.

Hetkel on toetatud JPG ja PDF vormingus olevad kuludokumenti sisaldavad failid.

Liidestuse aktiveerimine on Envoice’i tarkvara lisaväärtus, mis teeb andmeedastuse protsessi kiireks ja mugavaks, aga see ei ole kohustuslik meie tarkvara  kasutamiseks. Osade tarkvarade puhul saab digiteeritud andmed eksportida ka XML või CSV formaadis. XML formaadis ekspordime ostuarveid Eesti e-arve 1.2 standardis.

Jah. Allpool väljavõtted seadusest:

Raamatupidamise seadus
2. Peatükk RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMINE
(9) Algdokumenti on lubatud üle viia teise vormingusse või teisele teabekandjale, kui üleviimise käigus ei muudeta majandustehingut puudutavaid algdokumendi andmeid ning tagatakse algdokumendi vastavus seaduses sätestatud nõuetele. Sellisel juhul võib raamatupidamiskohustuslane säilitada üksnes muudetud vorminguga või teisel teabekandjal algdokumenti.12. Raamatupidamise dokumentide säilitamise kohustus

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1−4 nimetatud dokumente ja andmeid säilitatakse masintöödeldavalt. Säilitatavate dokumentide ja andmete taasesitatavus kirjalikus vormis, lihttekstis loetavus ja tõendusväärtus peavad olema tagatud kogu säilitustähtaja jooksul. Dokumente ja andmeid võib säilitada muus püsivat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui raamatupidamiskohustuslasel ei ole dokumentide ja andmete masintöödeldavalt säilitamise võimalust ning selle võimaluse loomine nõuab temalt ebaproportsionaalselt suuri kulutusi või pingutusi.

Käibemaksuseadus (lühend – KMS)
§ 36. Maksukohustuslase ja piiratud maksukohustuslase kohustused arvestuse pidamisel
(4) Maksukohustuslane või piiratud maksukohustuslane võib valida arvete säilitamise koha ja viisi tingimusel, et ta teeb arved või arvetel säilitatava informatsiooni maksuhalduri soovil ning juhul, kui arvel kajastatud tehingult või toimingult arvestatud käibemaksu summa kuulub tasumisele teises liikmesriigis, ka teise liikmesriigi pädeva asutuse soovil viivitamata kättesaadavaks.

Jah, ettevõte konto registreerimisel saate ise valida millist digiteerimise paketti ja millist arvemenetluse paketti soovite aktiveerida. Registreerimisel on võimalik Lite & Standard pakette kombineerida. Näiteks kui soovite kasutada ülitäpset inimkontrolliga digiteerimisteeenust, kuid arvemenetlust ei vaja, valige digiteerimise paketiks Standard ja arvemenetluse paketiks Lite. Eraldi tellitav Enterprise pakett on ennekõike suunatud suurklientidele.

Proovi meie teenust

14 päeva tasuta
Proovi tasuta