Välismaistele ettevõtjatele Euroopa riikides äriteenuste täispaketti pakkuv 1Office liitus Envoice’i kasutajatega, et pääseda dokumentide tõlkimisega seonduvast ajamahukast käsitööst. Enam kui 60 riigist pärit klientidele teenuse osutamisel on ettevõttele kasuks tugevad kohalikud teadmised sihtriikides, pikaajalised rahvusvahelised kogemused ning modernsete abivahendite kasutamine nagu seda on Envoice programm.

„Kuni Envoice’i kasutusele võtmiseni oli meil kogu dokumentide menetlemine 100% käsitöö ja kuna suurem osa meie klientidest on mitteresidendid, tähendas see suures mahus võõrkeelseid algdokumente. Nende läbitöötamine ja tõlkimine on aga päris ajamahukas töö. Envoice’i kasutusele võtmine on selles osas suureks abiks olnud just aja kokkuhoiu mõistes,” ütleb 1Office Estonia pearaamatupidaja Ketlin Genergard.

Eesmärgiks oli soov raamatupidajate aeg vabastada sisestustööst ja panustada see aeg sisulisemale tööle

„Envoice jäi meie valikuks avatuse, vastutulelikkuse, paindlikkuse ning hinnastamise tõttu,” nendib Genergard, lisades, et täna on kõik töötajad Envoice’iga harjunud, see on väga suureks abiks ja igapäevatööd selleta ei kujuta enam ettegi.

„Meie tulevikuperspektiiviks on loomulikult klientide elu veel mugavamaks muuta, enda protsesse piisavalt automatiseerida, säilitades samas klientide jaoks personaalsus ning kontakt enda raamatupidajatega. Oleme selles osas koostööd teinud Envoice’ga ning teeme seda ka edaspidi,” ütleb 1Office Estonia pearaamatupidaja.

1Office Estonia pakub teenuseid alates ettevõtte asutamisest ja virtuaalkontorist kuni raamatupidamise ja juriidiliste konsultatsioonideni, aidates võimalust äri alustamiseks, juhtimiseks ning kasvatamiseks. Ettevõtte missiooniks on toetada ettevõtjaid, kes teevad äri välisriikides, muutes klientide elu nii lihtsaks kui võimalik. 1Office Estonia meeskond koosneb suure kogemusega raamatupidajatest, juristidest ning maksunõustajatest, kes leiavad kiired lahendused igas keerukusastmes probleemidele.